stanisław gajda

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż dnia 29.11.2021 r. zmarł  przeżywszy 81 lat Stanisław Gajda Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się dnia 2.12.2021r. o godz. 14:00          w Klasztorze O.O. Kapucynów w Rozwadowie         Zmarły  pochowany zostanie do grobu H /5 /36

teresa i Zygmunt Baran

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż dnia 26.11.2021 r. zmarli  przeżywszy 61 oraz 68 lat Teresa i Zygmunt Baran Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się dnia 2.12.2021r. o godz. 12:00          w Kościele Parafialnym w Rozwadowie         Zmarli  pochowani zostaną  do grobu D /12 /7

Zbigniew Zwierzyński

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż dnia 25.11.2021 r. zmarł  przeżywszy 83 lata Zbigniew Zwierzyński Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się dnia 27.11.2021r. o godz. 10:00          w Klasztorze O.O. Kapucynów w Rozwadowie         Zmarła  pochowana zostanie do grobu A /2 /5

Stanisława Walec

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż dnia 23.11.2021 r. zmarła  przeżywszy 91 lat Stanisława Walec Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się dnia 26.11.2021r. o godz. 11:00          w Klasztorze O.O. Kapucynów w Rozwadowie         Zmarła  pochowana zostanie do grobu F /16 /19

emilian kutyła

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż dnia 17.11.2021 r. zmarł  przeżywszy 93 lata Emilian Kutyła Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się dnia 20.11.2021r. o godz. 10:00          w Klasztorze O.O. Kapucynów w Rozwadowie         Zmarły  pochowany zostanie do grobu A /2 /9

stefan kosior

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż dnia 17.11.2021 r. zmarł  przeżywszy 67 lat Stefan Kosior Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się dnia 20.11.2021r. o godz. 12:00          w Kościele Parafialnym w Rozwadowie         Zmarły pochowany zostanie do grobu D /7 /63

Jozefa krawiec

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż dnia 17.11.2021 r. zmarł  przeżywszy 90 lat Józef Krawiec Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się dnia 19.11.2021r. o godz. 10:30          w Klasztorze O.O. Kapucynów w Rozwadowie         Zmarły  pochowany zostanie do grobu H /6 /20

Jan Ignaszewski

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż dnia 14.11.2021 r. zmarł  przeżywszy 81 lat Jan Ignaszewski Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się dnia 16.11.2021r. o godz. 13:00          w Kościele Parafialnym w Rozwadowie         Zmarły pochowany zostanie do grobu D /1 /16

Zdzisław Czupkowski

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż dnia 11.11.2021 r. zmarł  przeżywszy 80 lat Zdzisław Czupkowski Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się dnia 16.11.2021r. o godz. 10:00          w Klasztorze O.O. Kapucynów w Rozwadowie         Zmarły pochowany zostanie do grobu A /C /1

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż dnia 10.11.2021 r. zmarł  przeżywszy 80 lat Władysław Kuziora Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się dnia 13.11.2021r. o godz. 13:00          w Klasztorze Braci Kapucynów w Rozwadowie         Zmarły pochowany zostanie do grobu D /14 /20