Cmentarz parafialny w Rozwadowie

Zakład pogrzebowy OLIMP jest administratorem cmentarza parafialnego w Rozwadowie.

Więcej informacji pod nr tel. +48 691 559 168

Odeszli od nas …

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż dnia 14.03.2024 r.

zmarła w wieku 73 lat

Anna

Śleszyńska

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się

dnia 16.03.2024 r. o godz. 10:30

w Klasztorze Braci Kapucynów w Rozwadowie

Zmarła pochowana zostanie do grobu H / 16 / 38

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż dnia 10.03.2024 r.

zmarł w wieku 73 lat

Wacław

Adler

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się

dnia 14.03.2024 r. o godz. 13:00

w Klasztorze Braci Kapucynów w Rozwadowie

Zmarły pochowany zostanie do grobu A / B / 5

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż dnia 7.03.2024 r.

zmarła w wieku 89 lat

Stanisława

Wójtowicz

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się

dnia 9.03.2024 r. o godz. 12:00

w Kościele Parafialnym w Rozwadowie

Zmarła  pochowana zostanie do grobu D / 1 / 42

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż dnia 2.03.2024 r.

zmarł w wieku 73 lat

Roman

Dudek

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się

dnia 8.03.2024 r. o godz. 11:30

w Klasztorze Braci Kapucynów w Rozwadowie

Zmarły pochowany zostanie do grobu F / 18 / 29

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż dnia 26.02.2024 r.

zmarła  w wieku 71 lat

Elżbieta

Cisek

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się

dnia 29.02.2024 r. o godz. 13:00

w Klasztorze Braci Kapucynów w Rozwadowie

Zmarła pochowana zostanie do grobu  D / 1/  7

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż dnia 16.02.2024 r.

zmarł w wieku 76 lat

Henryk

Pastuszak

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się

dnia 21.02.2024 r. o godz. 12:00

w Klasztorze Braci Kapucynów w Rozwadowie

Zmarły pochowany zostanie do grobu  D / 12 / 10

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż dnia 18.02.2024 r.

zmarł w wieku 76 lat

Eugeniusz

Karbarz

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się

dnia 23.02.2024 r. o godz. 13:00

w Klasztorze Braci Kapucynów w Rozwadowie

Zmarły pochowany zostanie do grobu  B / 11 / 4

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż dnia 17.02.2024 r.

zmarła w wieku 73 lat

Alicja

Sieradzka

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się

dnia 21.02.2024 r. o godz. 10:00

w Klasztorze Braci Kapucynów w Rozwadowie

Zmarła pochowana zostanie do grobu  D / 1 / 55

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż dnia 16.02.2024 r.

zmarła w wieku 83 lat

Anna

Kierczyńska

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się

dnia 20.02.2024 r. o godz. 14:00

w Kościele Parafialnym w Rozwadowie

Zmarła pochowana zostanie do grobu  F / 13 / 9

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż dnia 3.02.2024 r.

zmarła w wieku 85 lat

Krystyna

Chmielowiec

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się

dnia 8.02.2024 r. o godz. 9:00

w Kościele Parafialnym w Rozwadowie

Zmarła pochowana zostanie do grobu  B / 19 / 2

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż dnia 14.03.2024 r.

zmarła w wieku 73 lat

Anna

Śleszyńska

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się

dnia 16.03.2024 r. o godz. 10:30

w Klasztorze Braci Kapucynów w Rozwadowie

Zmarła pochowana zostanie do grobu H / 16 / 38

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż dnia 10.03.2024 r.

zmarł w wieku 73 lat

Wacław

Adler

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się

dnia 14.03.2024 r. o godz. 13:00

w Klasztorze Braci Kapucynów w Rozwadowie

Zmarły pochowany zostanie do grobu A / B / 5

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż dnia 7.03.2024 r.

zmarła w wieku 89 lat

Stanisława

Wójtowicz

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się

dnia 9.03.2024 r. o godz. 12:00

w Kościele Parafialnym w Rozwadowie

Zmarła  pochowana zostanie do grobu D / 1 / 42

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż dnia 2.03.2024 r.

zmarł w wieku 73 lat

Roman

Dudek

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się

dnia 8.03.2024 r. o godz. 11:30

w Klasztorze Braci Kapucynów w Rozwadowie

Zmarły pochowany zostanie do grobu F / 18 / 29

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż dnia 26.02.2024 r.

zmarła  w wieku 71 lat

Elżbieta

Cisek

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się

dnia 29.02.2024 r. o godz. 13:00

w Klasztorze Braci Kapucynów w Rozwadowie

Zmarła pochowana zostanie do grobu  D / 1/  7

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż dnia 16.02.2024 r.

zmarł w wieku 76 lat

Henryk

Pastuszak

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się

dnia 21.02.2024 r. o godz. 12:00

w Klasztorze Braci Kapucynów w Rozwadowie

Zmarły pochowany zostanie do grobu  D / 12 / 10

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż dnia 18.02.2024 r.

zmarł w wieku 76 lat

Eugeniusz

Karbarz

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się

dnia 23.02.2024 r. o godz. 13:00

w Klasztorze Braci Kapucynów w Rozwadowie

Zmarły pochowany zostanie do grobu  B / 11 / 4

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż dnia 17.02.2024 r.

zmarła w wieku 73 lat

Alicja

Sieradzka

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się

dnia 21.02.2024 r. o godz. 10:00

w Klasztorze Braci Kapucynów w Rozwadowie

Zmarła pochowana zostanie do grobu  D / 1 / 55

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż dnia 16.02.2024 r.

zmarła w wieku 83 lat

Anna

Kierczyńska

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się

dnia 20.02.2024 r. o godz. 14:00

w Kościele Parafialnym w Rozwadowie

Zmarła pochowana zostanie do grobu  F / 13 / 9

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż dnia 3.02.2024 r.

zmarła w wieku 85 lat

Krystyna

Chmielowiec

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się

dnia 8.02.2024 r. o godz. 9:00

w Kościele Parafialnym w Rozwadowie

Zmarła pochowana zostanie do grobu  B / 19 / 2