Cmentarz parafialny w Rozwadowie

Zakład pogrzebowy OLIMP jest administratorem cmentarza parafialnego w Rozwadowie.

Więcej informacji pod nr tel. +48 691 559 168

Odeszli od nas …

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż dnia 14.10.2020r.

zmarł przeżywszy 70 lat

Eugeniusz  Obirek

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się

dnia 16.10.2020 r. o godz. 14:45

         w Kościele Parafialnym w Rozwadowie 

        Zmarły  pochowany  zostanie do grobu H/16/15

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż dnia 12.10.2020r.

zmarł przeżywszy 66 lat

Zbigniew Bąk

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się

dnia 16.10.2020r. o godz. 13:00

         w Kościele Parafialnym w Rozwadowie 

        Zmarły  pochowany  zostanie do grobu F/C/37

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż dnia 12.10.2020r.

zmarł przeżywszy 77 lat

                                                                           Andrzej Czupkowski

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się

dnia 15.10.2020r. o godz. 15:15

         w Kościele Parafialnym w Rozwadowie

        Zmarły  pochowany  zostanie do grobu H/7/25

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż dnia 12.10.2020r.

zmarł przeżywszy 81 lat

Czesław Hamot

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się

dnia 15.10.2020r. o godz. 13:00

         w Kościele Parafialnym w Rozwadowie 

        Zmarły  pochowany  zostanie do grobu I/3/6

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż dnia 09.10.2020r.

zmarła przeżywszy 87 lat

Janina Malczewska

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się

dnia 13.10.2020r. o godz. 15:00

         w Kościele Parafialnym w Rozwadowie 

        Zmarła  pochowana  zostanie do grobu D/10/70

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż dnia 24.09.2020

zmarła przeżywszy 87 lat

Helena Kułaga

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się

dnia 27.09.2020r. o godz. 14:00

         w Kościele Parafialnym w Rozwadowie 

        Zmarła  pochowana  zostanie do grobu C/4/12

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż dnia .13.09.2020

zmarła przeżywszy 92 lata

Genowefa Stanisławska

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się

dnia 16.09.2020r. o godz. 15:00

         w Klasztorze O.O. Kapucynów w Rozwadowie 

        Zmarła  pochowana  zostanie do grobu H/14/30

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż dnia .29.08.2020

zmarła

Jadwiga Tarnawska

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się

dnia 1.09.2020r. o godz. 13:00

         w Klasztorze O.O. Kapucynów w Rozwadowie 

        Zmarła  pochowana  zostanie do grobu B/21/10

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż dnia .07.08.2020

zmarła  przeżywszy  64 lata

Lucyna Sowa

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się

dnia 13.08.2020r. o godz. 12:00

         w Klasztorze O.O. Kapucynów w Rozwadowie 

        Zmarła  pochowana  zostanie do grobu I/1/12

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż dnia 10.08.2020r.

zmarł przeżywszy 54  lata

Stanisław Herdzik

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się

dnia 12.08.2020r. o godz. 12:00

  w Kościele Parafialnym w Rozwadowie 

        Zmarły pochowany zostanie do grobu D/2/43

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż dnia 14.10.2020r.

zmarł przeżywszy 70 lat

Eugeniusz  Obirek

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się

dnia 16.10.2020 r. o godz. 14:45

         w Kościele Parafialnym w Rozwadowie 

        Zmarły  pochowany  zostanie do grobu H/16/15

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż dnia 12.10.2020r.

zmarł przeżywszy 66 lat

Zbigniew Bąk

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się

dnia 16.10.2020r. o godz. 13:00

         w Kościele Parafialnym w Rozwadowie 

        Zmarły  pochowany  zostanie do grobu F/C/37

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż dnia 12.10.2020r.

zmarł przeżywszy 77 lat

                                                                           Andrzej Czupkowski

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się

dnia 15.10.2020r. o godz. 15:15

         w Kościele Parafialnym w Rozwadowie

        Zmarły  pochowany  zostanie do grobu H/7/25

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż dnia 12.10.2020r.

zmarł przeżywszy 81 lat

Czesław Hamot

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się

dnia 15.10.2020r. o godz. 13:00

         w Kościele Parafialnym w Rozwadowie 

        Zmarły  pochowany  zostanie do grobu I/3/6

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż dnia 09.10.2020r.

zmarła przeżywszy 87 lat

Janina Malczewska

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się

dnia 13.10.2020r. o godz. 15:00

         w Kościele Parafialnym w Rozwadowie 

        Zmarła  pochowana  zostanie do grobu D/10/70

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż dnia 24.09.2020

zmarła przeżywszy 87 lat

Helena Kułaga

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się

dnia 27.09.2020r. o godz. 14:00

         w Kościele Parafialnym w Rozwadowie 

        Zmarła  pochowana  zostanie do grobu C/4/12

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż dnia .13.09.2020

zmarła przeżywszy 92 lata

Genowefa Stanisławska

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się

dnia 16.09.2020r. o godz. 15:00

         w Klasztorze O.O. Kapucynów w Rozwadowie 

        Zmarła  pochowana  zostanie do grobu H/14/30

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż dnia .29.08.2020

zmarła

Jadwiga Tarnawska

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się

dnia 1.09.2020r. o godz. 13:00

         w Klasztorze O.O. Kapucynów w Rozwadowie 

        Zmarła  pochowana  zostanie do grobu B/21/10

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż dnia .07.08.2020

zmarła  przeżywszy  64 lata

Lucyna Sowa

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się

dnia 13.08.2020r. o godz. 12:00

         w Klasztorze O.O. Kapucynów w Rozwadowie 

        Zmarła  pochowana  zostanie do grobu I/1/12

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż dnia 10.08.2020r.

zmarł przeżywszy 54  lata

Stanisław Herdzik

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się

dnia 12.08.2020r. o godz. 12:00

  w Kościele Parafialnym w Rozwadowie 

        Zmarły pochowany zostanie do grobu D/2/43