Cmentarz parafialny w Rozwadowie

Zakład pogrzebowy OLIMP jest administratorem cmentarza parafialnego w Rozwadowie.

Więcej informacji pod nr tel. +48 691 559 168

Odeszli od nas …

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż dnia 24.03.2020 roku

zmarł przeżywszy 91lat

Stanisław Herdzik

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się

dnia 27.03.2020 o godz. 14:30

w Klasztorze O.O. Kapucynów w Rozwadowie

Zmarły pochowany zostanie do grobu w kwaterze F/17/19

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż dnia 23.03.2020 roku

zmarła przeżywszy 60 lat

Mirosława Hawrylinka

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się

dnia 27.03.2020 o godz. 13:00

w Klasztorze O.O. Kapucynów w Rozwadowie

Zmarła pochowana zostanie do grobu w kwaterze C/A32

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż dnia 10.03.2020 roku
zmarł w wieku 81 lat

Stanisław Wójcik

Wieloletni Kościelny parafii M.B. Szkaplerznej w Rozwadowie

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się

dnia 12.03.2020 o godz. 14:00

w Kościele Parafialnym w Rozwadowie .

Zmarły pochowany zostanie w grobie F/8/22

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż dnia 06.03.2020 roku

     zmarła przeżywszy 89 lat 

Janina  Gaj

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się

dnia 10.03.2020 o godz. 11:00

w Kościele Parafialnym w Rozwadowie

Zmarła pochowana zostanie do grobu w kwaterze G/13/17

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż dnia 24.02.2020 roku

     zmarła przeżywszy 68 lat 

Teresa Jemielity z d. Bagińska

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się

dnia 11.03.2020 o godz. 14:00

w Klasztorze O.O. Kapucynów w Rozwadowie

Zmarła pochowana zostanie do grobu w kwaterze F/23/16

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż dnia 06.03.2020 roku

     zmarł

Stanisław  Kornecki 

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się

dnia 09.03.2020 o godz. 13:00

w Kościele Parafialnym w Rozwadowie

Zmarły pochowany zostanie do grobu w kwaterze C/5/19

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż dnia 03.03.2020 roku

zmarł przeżywszy 68 lat

Marek Olszewski

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się

dnia 07.03.2020 o godz. 12:00

w Klasztorze O.O. Kapucynów w Rozwadowie

Zmarły pochowany zostanie do grobu w kwaterze C/2/9

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż dnia 28.02.2020 roku

zmarł przeżywszy 61 lat

Andrzej Karbarz

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się

dnia 03.03.2020 o godz. 14:00

w Kościele Parafialnym w Rozwadowie

Zmarły pochowany zostanie do grobu w kwaterze G/1/4

Z głębokim żalem zawiadamiamy,   iż dnia

22.02.2020 roku

zmarła przeżywszy 79 lat

Danuta Trela

Ceremonia  pogrzebowa rozpocznie się

dnia 25.02.2020 o godz. 13:00

w Kościele Parafialnym w Rozwadowie

Zmarła pochowana zostanie do grobu w kwaterze  B/24/8

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż dnia 21.02.2020 roku
zmarła przeżywszy 79 lat

Anna Bekus

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się

dnia 22.02.2020 o godz. 11:00

w Kościele Parafialnym w Rozwadowie

Zmarła pochowana zostanie do grobu w kwaterze F/16/17

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż dnia 24.03.2020 roku

zmarł przeżywszy 91lat

Stanisław Herdzik

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się

dnia 27.03.2020 o godz. 14:30

w Klasztorze O.O. Kapucynów w Rozwadowie

Zmarły pochowany zostanie do grobu w kwaterze F/17/19

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż dnia 23.03.2020 roku

zmarła przeżywszy 60 lat

Mirosława Hawrylinka

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się

dnia 27.03.2020 o godz. 13:00

w Klasztorze O.O. Kapucynów w Rozwadowie

Zmarła pochowana zostanie do grobu w kwaterze C/A32

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż dnia 10.03.2020 roku
zmarł w wieku 81 lat

Stanisław Wójcik

Wieloletni Kościelny parafii M.B. Szkaplerznej w Rozwadowie

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się

dnia 12.03.2020 o godz. 14:00

w Kościele Parafialnym w Rozwadowie .

Zmarły pochowany zostanie w grobie F/8/22

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż dnia 06.03.2020 roku

     zmarła przeżywszy 89 lat 

Janina  Gaj

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się

dnia 10.03.2020 o godz. 11:00

w Kościele Parafialnym w Rozwadowie

Zmarła pochowana zostanie do grobu w kwaterze G/13/17

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż dnia 24.02.2020 roku

     zmarła przeżywszy 68 lat 

Teresa Jemielity z d. Bagińska

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się

dnia 11.03.2020 o godz. 14:00

w Klasztorze O.O. Kapucynów w Rozwadowie

Zmarła pochowana zostanie do grobu w kwaterze F/23/16

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż dnia 06.03.2020 roku

     zmarł

Stanisław  Kornecki 

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się

dnia 09.03.2020 o godz. 13:00

w Kościele Parafialnym w Rozwadowie

Zmarły pochowany zostanie do grobu w kwaterze C/5/19

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż dnia 03.03.2020 roku

zmarł przeżywszy 68 lat

Marek Olszewski

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się

dnia 07.03.2020 o godz. 12:00

w Klasztorze O.O. Kapucynów w Rozwadowie

Zmarły pochowany zostanie do grobu w kwaterze C/2/9

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż dnia 28.02.2020 roku

zmarł przeżywszy 61 lat

Andrzej Karbarz

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się

dnia 03.03.2020 o godz. 14:00

w Kościele Parafialnym w Rozwadowie

Zmarły pochowany zostanie do grobu w kwaterze G/1/4

Z głębokim żalem zawiadamiamy,   iż dnia

22.02.2020 roku

zmarła przeżywszy 79 lat

Danuta Trela

Ceremonia  pogrzebowa rozpocznie się

dnia 25.02.2020 o godz. 13:00

w Kościele Parafialnym w Rozwadowie

Zmarła pochowana zostanie do grobu w kwaterze  B/24/8

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż dnia 21.02.2020 roku
zmarła przeżywszy 79 lat

Anna Bekus

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się

dnia 22.02.2020 o godz. 11:00

w Kościele Parafialnym w Rozwadowie

Zmarła pochowana zostanie do grobu w kwaterze F/16/17