Cmentarz parafialny w Rozwadowie

Zakład pogrzebowy OLIMP jest administratorem cmentarza parafialnego w Rozwadowie.

Więcej informacji pod nr tel. +48 691 559 168

Odeszli od nas …

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż dnia 15.04.2021 r.

zmarł przeżywszy 72 lata

Gabriel

Łapiński

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się

dnia 17.04.2021r. o godz. 11:00

         w Kościele Parafialnym w Rozwadowie

        Zmarły  pochowany  zostanie do grobu  G/14/13

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż dnia 16.04.2021 r.

zmarł przeżywszy 53 lata

Andrzej

Madej

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się

dnia 19.04.2021r. o godz. 12:00

         w Kościele Parafialnym w Rozwadowie

        Zmarły  pochowany  zostanie do grobu  F/6/19

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż dnia 10.04.2021 r.

zmarł przeżywszy 83 lata

Tadeusz

Habiger

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się

dnia 13.04.2021r. o godz. 11:00

         w Kościele Parafialnym w Rozwadowie

        Zmarły  pochowany  zostanie do grobu  I/2/14

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż dnia 5.04.2021 r.

zmarł przeżywszy 95 lat

Edward

Środoń

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się

dnia 10.04.2021r. o godz. 11:00

         w Kościele Parafialnym w Rozwadowie

        Zmarły  pochowany  zostanie do grobu  D/12/29

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż dnia 3.04.2021 r.

zmarła przeżywszy 66 lat

Waleria

Sobkowicz

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się

dnia 8.04.2021r. o godz. 9:00

         w Kościele Parafialnym w Rozwadowie

        Zmarła  pochowana  zostanie do grobu  G/10/8

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż dnia 5.04.2021 r.

zmarła przeżywszy 97 lat

Karolina

Kochan

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się

dnia 7.04.2021r. o godz. 12:00

         w Kościele Parafialnym w Rozwadowie

        Zmarła  pochowana  zostanie do grobu  B/23/2

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż dnia 1.04.2021 r.

zmarł przeżywszy 85 lat

Marian

Krawiec

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się

dnia 6.04.2021r. o godz. 11:00

         w Kościele Parafialnym w Rozwadowie

        Zmarły  pochowany  zostanie do grobu  C/7/1

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż dnia 1.04.2021 r.

zmarł przeżywszy 75 lat

Stanisław

Żarnowski

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się

dnia 6.04.2021r. o godz. 13:00

         w Kościele Parafialnym w Rozwadowie

        Zmarły  pochowany  zostanie do grobu  F/13/2

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż dnia 29.03.2021 r.

zmarła przeżywszy 91 lat

Zuzanna

Kochan

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się

dnia 31.03.2021r. o godz. 12:00

         w Kościele Parafialnym w Rozwadowie

        Zmarła  pochowana  zostanie do grobu  F/E/4

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż dnia 23.03.2021 r.

zmarł przeżywszy 37 lat

Daniel

Zięba

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się

dnia 30.03.2021r. o godz. 12:00

         w Kościele Parafialnym w Rozwadowie

        Zmarły  pochowany  zostanie do grobu  H/5/28

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż dnia 15.04.2021 r.

zmarł przeżywszy 72 lata

Gabriel

Łapiński

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się

dnia 17.04.2021r. o godz. 11:00

         w Kościele Parafialnym w Rozwadowie

        Zmarły  pochowany  zostanie do grobu  G/14/13

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż dnia 16.04.2021 r.

zmarł przeżywszy 53 lata

Andrzej

Madej

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się

dnia 19.04.2021r. o godz. 12:00

         w Kościele Parafialnym w Rozwadowie

        Zmarły  pochowany  zostanie do grobu  F/6/19

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż dnia 10.04.2021 r.

zmarł przeżywszy 83 lata

Tadeusz

Habiger

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się

dnia 13.04.2021r. o godz. 11:00

         w Kościele Parafialnym w Rozwadowie

        Zmarły  pochowany  zostanie do grobu  I/2/14

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż dnia 5.04.2021 r.

zmarł przeżywszy 95 lat

Edward

Środoń

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się

dnia 10.04.2021r. o godz. 11:00

         w Kościele Parafialnym w Rozwadowie

        Zmarły  pochowany  zostanie do grobu  D/12/29

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż dnia 3.04.2021 r.

zmarła przeżywszy 66 lat

Waleria

Sobkowicz

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się

dnia 8.04.2021r. o godz. 9:00

         w Kościele Parafialnym w Rozwadowie

        Zmarła  pochowana  zostanie do grobu  G/10/8

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż dnia 5.04.2021 r.

zmarła przeżywszy 97 lat

Karolina

Kochan

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się

dnia 7.04.2021r. o godz. 12:00

         w Kościele Parafialnym w Rozwadowie

        Zmarła  pochowana  zostanie do grobu  B/23/2

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż dnia 1.04.2021 r.

zmarł przeżywszy 85 lat

Marian

Krawiec

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się

dnia 6.04.2021r. o godz. 11:00

         w Kościele Parafialnym w Rozwadowie

        Zmarły  pochowany  zostanie do grobu  C/7/1

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż dnia 1.04.2021 r.

zmarł przeżywszy 75 lat

Stanisław

Żarnowski

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się

dnia 6.04.2021r. o godz. 13:00

         w Kościele Parafialnym w Rozwadowie

        Zmarły  pochowany  zostanie do grobu  F/13/2

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż dnia 29.03.2021 r.

zmarła przeżywszy 91 lat

Zuzanna

Kochan

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się

dnia 31.03.2021r. o godz. 12:00

         w Kościele Parafialnym w Rozwadowie

        Zmarła  pochowana  zostanie do grobu  F/E/4

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż dnia 23.03.2021 r.

zmarł przeżywszy 37 lat

Daniel

Zięba

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się

dnia 30.03.2021r. o godz. 12:00

         w Kościele Parafialnym w Rozwadowie

        Zmarły  pochowany  zostanie do grobu  H/5/28