Cmentarz parafialny w Rozwadowie

Zakład pogrzebowy OLIMP jest administratorem cmentarza parafialnego w Rozwadowie.

Więcej informacji pod nr tel. +48 691 559 168

Odeszli od nas …

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż dnia 9.08.2022 r.

zmarła w wieku 84 lat

Sylwestra

Górska

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się

dnia 12.08.2022 r. o godz. 13:00

         w Kościele Parafialnym w Rozwadowie

        Zmarła  pochowana  zostanie do grobu C /13 / 4

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż dnia 8.08.2022 r.

zmarł w wieku 77 lat

Andrzej

Zawół

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się

dnia 10.08.2022 r. o godz. 14:00

         w Kościele Parafialnym w Rozwadowie

        Zmarły  pochowany  zostanie do grobu D / 8 / 31

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż dnia 26.07.2022 r.

zmarła w wieku 81 lat

Józefa

Górska

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się

dnia 28.07.2022 r. o godz. 13:00

         w Kościele Parafialnym w Rozwadowie

        Zmarła  pochowana  zostanie do grobu C / 9 / 13

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż dnia 23.07.2022 r.

zmarł w wieku 46 lat

Maciej

Piechuta

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się

dnia 27.07.2022 r. o godz. 11:00

         w Klasztorze  Kapucynów w Rozwadowie

        Zmarły  pochowany  zostanie do grobu F  /2 / 16

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż dnia 18.07.2022 r.

zmarł w wieku 62 lat

Ryszard

Stelmach

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się

dnia 20.07.2022 r. o godz. 11:00

         w Kościele Parafialnym w Rozwadowie

        Zmarły  pochowany  zostanie do grobu H  /10 / 14

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż dnia 15.07.2022 r.

zmarła w wieku 72 lat

Teresa

Ślusarczyk

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się

dnia 18.07.2022 r. o godz. 11:00

         w Klasztorze Kapucynów w Rozwadowie

        Zmarła  pochowana  zostanie do grobu B / R / 16

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż dnia 5.07.2022 r.

zmarł w wieku 30 lat

Paweł

Kara

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się

dnia 09.07.2022 r. o godz. 13:00

         w Kościele Parafialnym w Rozwadowie

        Zmarły  pochowany  zostanie do grobu A /3 /11

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż dnia 5.07.2022 r.

zmarł w wieku 73 lat

Józef

Krasoń

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się

dnia 07.07.2022 r. o godz. 14:00

         w Kościele Parafialnym w Rozwadowie

        Zmarły  pochowany  zostanie do grobu  G /6 /13

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż dnia 2.07.2022 r.

zmarł w wieku 39 lat

Krzysztof

Jankowski

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się

dnia 06.07.2022 r. o godz. 14:00

         w Klasztorze Kapucynów w Rozwadowie

        Zmarły  pochowany  zostanie do grobu  D /1a /2

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż dnia 4.07.2022 r.

zmarła  w wieku 65 lat

Elżbieta

Zabawa

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się

dnia 7.07.2022 r. o godz. 11:00

         w Kościele Parafialnym  w Rozwadowie

        Zmarła  pochowana  zostanie do grobu  F /3 /3

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż dnia 9.08.2022 r.

zmarła w wieku 84 lat

Sylwestra

Górska

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się

dnia 12.08.2022 r. o godz. 13:00

         w Kościele Parafialnym w Rozwadowie

        Zmarła  pochowana  zostanie do grobu C /13 / 4

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż dnia 8.08.2022 r.

zmarł w wieku 77 lat

Andrzej

Zawół

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się

dnia 10.08.2022 r. o godz. 14:00

         w Kościele Parafialnym w Rozwadowie

        Zmarły  pochowany  zostanie do grobu D / 8 / 31

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż dnia 26.07.2022 r.

zmarła w wieku 81 lat

Józefa

Górska

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się

dnia 28.07.2022 r. o godz. 13:00

         w Kościele Parafialnym w Rozwadowie

        Zmarła  pochowana  zostanie do grobu C / 9 / 13

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż dnia 23.07.2022 r.

zmarł w wieku 46 lat

Maciej

Piechuta

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się

dnia 27.07.2022 r. o godz. 11:00

         w Klasztorze  Kapucynów w Rozwadowie

        Zmarły  pochowany  zostanie do grobu F  /2 / 16

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż dnia 18.07.2022 r.

zmarł w wieku 62 lat

Ryszard

Stelmach

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się

dnia 20.07.2022 r. o godz. 11:00

         w Kościele Parafialnym w Rozwadowie

        Zmarły  pochowany  zostanie do grobu H  /10 / 14

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż dnia 15.07.2022 r.

zmarła w wieku 72 lat

Teresa

Ślusarczyk

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się

dnia 18.07.2022 r. o godz. 11:00

         w Klasztorze Kapucynów w Rozwadowie

        Zmarła  pochowana  zostanie do grobu B / R / 16

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż dnia 5.07.2022 r.

zmarł w wieku 30 lat

Paweł

Kara

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się

dnia 09.07.2022 r. o godz. 13:00

         w Kościele Parafialnym w Rozwadowie

        Zmarły  pochowany  zostanie do grobu A /3 /11

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż dnia 5.07.2022 r.

zmarł w wieku 73 lat

Józef

Krasoń

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się

dnia 07.07.2022 r. o godz. 14:00

         w Kościele Parafialnym w Rozwadowie

        Zmarły  pochowany  zostanie do grobu  G /6 /13

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż dnia 2.07.2022 r.

zmarł w wieku 39 lat

Krzysztof

Jankowski

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się

dnia 06.07.2022 r. o godz. 14:00

         w Klasztorze Kapucynów w Rozwadowie

        Zmarły  pochowany  zostanie do grobu  D /1a /2

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż dnia 4.07.2022 r.

zmarła  w wieku 65 lat

Elżbieta

Zabawa

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się

dnia 7.07.2022 r. o godz. 11:00

         w Kościele Parafialnym  w Rozwadowie

        Zmarła  pochowana  zostanie do grobu  F /3 /3