Cmentarz parafialny w Rozwadowie

Zakład pogrzebowy OLIMP jest administratorem cmentarza parafialnego w Rozwadowie.

Więcej informacji pod nr tel. +48 691 559 168

Odeszli od nas …

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż dnia 16.01.2021 r.

zmarła przeżywszy 92 lata

Stanisława

Przychodzeń

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się

dnia 21.01.2021r. o godz. 13:30

         w Klasztorze O.O. Kapucynów  w Rozwadowie

        Zmarła  pochowana  zostanie do grobu  B/H/5

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż dnia 14.01.2021 r.

zmarła przeżywszy 85 lat

Halina Kowalczyk

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się

dnia 18.01.2021r. o godz. 13:00

         w Klasztorze O.O. Kapucynów  w Rozwadowie

        Zmarła  pochowana  zostanie do grobu  D/9/8

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż dnia 14.01.2021 r.

zmarł przeżywszy 54 lata

Bogdan Kosior

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się

dnia 16.01.2021r. o godz. 14:00

         w Kościele Parafialnym w Rozwadowie

        Zmarły  pochowany  zostanie do grobu  C/3/3

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż dnia 13.01.2021 r.

zmarła przeżywszy 74 lata

Bogumiła Marlicka

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się

dnia 16.01.2021r. o godz. 10:30

         w Klasztorze O.O. Kapucynów  w Rozwadowie

        Zmarła  pochowana  zostanie do grobu  C/19/8

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż dnia 31.12.2020 r.

zmarła przeżywszy 87  lat

Helena Marciniak

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się

dnia 14.1.2021r. o godz. 11: 00

         w Klasztorze O.O. Kapucynów  w Rozwadowie

        Zmarła  pochowana  zostanie do grobu  C/H/31

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż dnia 7.1.2021r.

zmarł przeżywszy 77  lat

Wiesław Milczarek

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się

dnia 9.1.2021r. o godz. 13: 00

         w Klasztorze O.O. Kapucynów  w Rozwadowie

        Zmarły  pochowany  zostanie do grobu  C/2/17

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż dnia 3.1.2021r.

zmarła przeżywszy 89  lat

Ludwika Zając

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się

dnia 5.1.2021r. o godz. 13: 00

         w Kościele Parafialnym  w Rozwadowie

        Zmarła  pochowana  zostanie do grobu  G/24/18

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż dnia 2.1.2021r.

zmarła przeżywszy 95  lat

Czesława Rachwalska

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się

dnia 4.1.2021r. o godz. 13: 00

         w Kościele Parafialnym  w Rozwadowie

        Zmarła  pochowana  zostanie do grobu  H/11/34

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż dnia 31.12.2020r.

zmarł przeżywszy 65  lat

Henryk Rębisz

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się

dnia 4.1.2021r. o godz. 11: 00

         w Kościele Parafialnym  w Rozwadowie

        Zmarły  pochowany  zostanie do grobu  G/24/21

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż dnia 30.12.2020r.

zmarła przeżywszy 84  lata

Maria Przybyła

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się

dnia 2.1.2021r. o godz. 12:30

         w Kościele Parafialnym  w Rozwadowie

        Zmarła  pochowana  zostanie do grobu D/14/3

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż dnia 16.01.2021 r.

zmarła przeżywszy 92 lata

Stanisława

Przychodzeń

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się

dnia 21.01.2021r. o godz. 13:30

         w Klasztorze O.O. Kapucynów  w Rozwadowie

        Zmarła  pochowana  zostanie do grobu  B/H/5

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż dnia 14.01.2021 r.

zmarła przeżywszy 85 lat

Halina Kowalczyk

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się

dnia 18.01.2021r. o godz. 13:00

         w Klasztorze O.O. Kapucynów  w Rozwadowie

        Zmarła  pochowana  zostanie do grobu  D/9/8

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż dnia 14.01.2021 r.

zmarł przeżywszy 54 lata

Bogdan Kosior

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się

dnia 16.01.2021r. o godz. 14:00

         w Kościele Parafialnym w Rozwadowie

        Zmarły  pochowany  zostanie do grobu  C/3/3

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż dnia 13.01.2021 r.

zmarła przeżywszy 74 lata

Bogumiła Marlicka

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się

dnia 16.01.2021r. o godz. 10:30

         w Klasztorze O.O. Kapucynów  w Rozwadowie

        Zmarła  pochowana  zostanie do grobu  C/19/8

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż dnia 31.12.2020 r.

zmarła przeżywszy 87  lat

Helena Marciniak

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się

dnia 14.1.2021r. o godz. 11: 00

         w Klasztorze O.O. Kapucynów  w Rozwadowie

        Zmarła  pochowana  zostanie do grobu  C/H/31

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż dnia 7.1.2021r.

zmarł przeżywszy 77  lat

Wiesław Milczarek

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się

dnia 9.1.2021r. o godz. 13: 00

         w Klasztorze O.O. Kapucynów  w Rozwadowie

        Zmarły  pochowany  zostanie do grobu  C/2/17

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż dnia 3.1.2021r.

zmarła przeżywszy 89  lat

Ludwika Zając

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się

dnia 5.1.2021r. o godz. 13: 00

         w Kościele Parafialnym  w Rozwadowie

        Zmarła  pochowana  zostanie do grobu  G/24/18

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż dnia 2.1.2021r.

zmarła przeżywszy 95  lat

Czesława Rachwalska

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się

dnia 4.1.2021r. o godz. 13: 00

         w Kościele Parafialnym  w Rozwadowie

        Zmarła  pochowana  zostanie do grobu  H/11/34

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż dnia 31.12.2020r.

zmarł przeżywszy 65  lat

Henryk Rębisz

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się

dnia 4.1.2021r. o godz. 11: 00

         w Kościele Parafialnym  w Rozwadowie

        Zmarły  pochowany  zostanie do grobu  G/24/21

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż dnia 30.12.2020r.

zmarła przeżywszy 84  lata

Maria Przybyła

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się

dnia 2.1.2021r. o godz. 12:30

         w Kościele Parafialnym  w Rozwadowie

        Zmarła  pochowana  zostanie do grobu D/14/3