Cmentarz parafialny w Rozwadowie

Zakład pogrzebowy OLIMP jest administratorem cmentarza parafialnego w Rozwadowie.

Więcej informacji pod nr tel. +48 691 559 168

Odeszli od nas …

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż dnia 25.07.2020r.

zmarł  przeżywszy  80 lat

Kazimierz Koźlak

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się

dnia 28.07.2020r. o godz. 12:00

  w Kościele parafialnym w Rozwadowie

        Zmarły  pochowany  zostanie do grobu  B /27 /6

 

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż dnia 17.07.2020r.

  przeżywszy  55  lat zmarł

Henryk Gębala

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się

dnia 22.07.2020r. o godz. 10:30

         w Klasztorze O.O. Kapucynów w Rozwadowie

        Zmarły  pochowany  zostanie do grobu G/11/5

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż dnia 12.07.2020r.

zmarła  przeżywszy  82 lata

Maria Ujda

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się

dnia 15.07.2020r. o godz. 13:30

         w Klasztorze O.O. Kapucynów w Rozwadowie 

        Zmarła  pochowana  zostanie do grobu G/C/30

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż dnia 10.07.2020r.

zmarła  przeżywszy  85 lat

Zofia Zabawa

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się

dnia 15.07.2020r. o godz. 12:30

  w Kościele parafialnym w Rozwadowie

        Zmarła  pochowana  zostanie do grobu F/4/2

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż dnia 05.07.2020r.

zmarł  przeżywszy  93 lata

Kazimierz Strzelec

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się

dnia 07.07.2020r. o godz. 11:00

  w Kościele parafialnym w Rozwadowie

        Zmarły  pochowany  zostanie do grobu F/7/6

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż dnia 30.05.2020r.

zmarł  przeżywszy  69 lat

Tadeusz Pamuła

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się

dnia 04.06.2020r. o godz. 12:30

  w Klasztorze O.O Kapucynów w Rozwadowie

        Zmarły  pochowany  zostanie do grobu H/1/1

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż dnia 30.05.2020r.

zmarła przeżywszy 73 lata

Krystyna Mach

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się

dnia 02.06.2020r. o godz. 15:00

  w Kościele Parafialnym w Rozwadowie

        Zmarła pochowana zostanie do grobu B/28/4a

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż dnia 30.05.2020r.

zmarła

Henryka Sołtys

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się

dnia 02.06.2020r. o godz. 12:30

         w Klasztorze O.O. Kapucynów w Rozwadowie

        Zmarła pochowana zostanie do grobu I/2/3

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż dnia 26.05.2020r.

zmarła przeżywszy 93 lata

Maria KURLEJ

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się

dnia 28.05.2020r. o godz. 13:00

  w Kaplicy Cmentarnej w Jastkowicach

        Zmarła pochowana zostanie do grobu F/7/2

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż dnia 23.05.2020r.

zmarła przeżywszy 89 lat

Zenobia Jeniec

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się

dnia 26.05.2020r. o godz. 14:00

  w Kościele Parafialnym  w Rozwadowie

        Zmarła pochowana zostanie do grobu H/10/4

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż dnia 25.07.2020r.

zmarł  przeżywszy  80 lat

Kazimierz Koźlak

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się

dnia 28.07.2020r. o godz. 12:00

  w Kościele parafialnym w Rozwadowie

        Zmarły  pochowany  zostanie do grobu  B /27 /6

 

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż dnia 17.07.2020r.

  przeżywszy  55  lat zmarł

Henryk Gębala

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się

dnia 22.07.2020r. o godz. 10:30

         w Klasztorze O.O. Kapucynów w Rozwadowie

        Zmarły  pochowany  zostanie do grobu G/11/5

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż dnia 12.07.2020r.

zmarła  przeżywszy  82 lata

Maria Ujda

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się

dnia 15.07.2020r. o godz. 13:30

         w Klasztorze O.O. Kapucynów w Rozwadowie 

        Zmarła  pochowana  zostanie do grobu G/C/30

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż dnia 10.07.2020r.

zmarła  przeżywszy  85 lat

Zofia Zabawa

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się

dnia 15.07.2020r. o godz. 12:30

  w Kościele parafialnym w Rozwadowie

        Zmarła  pochowana  zostanie do grobu F/4/2

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż dnia 05.07.2020r.

zmarł  przeżywszy  93 lata

Kazimierz Strzelec

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się

dnia 07.07.2020r. o godz. 11:00

  w Kościele parafialnym w Rozwadowie

        Zmarły  pochowany  zostanie do grobu F/7/6

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż dnia 30.05.2020r.

zmarł  przeżywszy  69 lat

Tadeusz Pamuła

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się

dnia 04.06.2020r. o godz. 12:30

  w Klasztorze O.O Kapucynów w Rozwadowie

        Zmarły  pochowany  zostanie do grobu H/1/1

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż dnia 30.05.2020r.

zmarła przeżywszy 73 lata

Krystyna Mach

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się

dnia 02.06.2020r. o godz. 15:00

  w Kościele Parafialnym w Rozwadowie

        Zmarła pochowana zostanie do grobu B/28/4a

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż dnia 30.05.2020r.

zmarła

Henryka Sołtys

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się

dnia 02.06.2020r. o godz. 12:30

         w Klasztorze O.O. Kapucynów w Rozwadowie

        Zmarła pochowana zostanie do grobu I/2/3

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż dnia 26.05.2020r.

zmarła przeżywszy 93 lata

Maria KURLEJ

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się

dnia 28.05.2020r. o godz. 13:00

  w Kaplicy Cmentarnej w Jastkowicach

        Zmarła pochowana zostanie do grobu F/7/2

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż dnia 23.05.2020r.

zmarła przeżywszy 89 lat

Zenobia Jeniec

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się

dnia 26.05.2020r. o godz. 14:00

  w Kościele Parafialnym  w Rozwadowie

        Zmarła pochowana zostanie do grobu H/10/4