Cmentarz parafialny w Rozwadowie

Zakład pogrzebowy OLIMP jest administratorem cmentarza parafialnego w Rozwadowie.

Więcej informacji pod nr tel. +48 691 559 168

Odeszli od nas …

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż dnia 23.05.2020r.

zmarła przeżywszy 89 lat

Zenobia Jeniec

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się

dnia 26.05.2020r. o godz. 14:00

  w Kościele Parafialnym  w Rozwadowie

        Zmarła pochowana zostanie do grobu H/10/4

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż dnia 12.05.2020r.

zmarła przeżywszy 86 lat

Krystyna Kuligowska

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się

dnia 15.05.2020r. o godz. 14:00

  w Klasztorze O.O. Kapucynów w Rozwadowie

        Zmarła pochowana zostanie do grobu B/A/1

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż dnia 10.05.2020r.

zmarł przeżywszy 77 lat

Mieczysław Pączek

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się

dnia 12.05.2020r. o godz. 13:30

  w Klasztorze O.O. Kapucynów w Rozwadowie

        Zmarły pochowany zostanie do grobu F/4/13

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż dnia 02.05.2020r.

zmarła przeżywszy 73 lata

Teresa Rakowska

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się

dnia 08.05.2020r. o godz. 14:00

  w Kościele Parafialnym w Rozwadowie 

        Zmarła pochowania zostanie do grobu C/2/19

 

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż dnia 30.04.2020r.

zmarła przeżywszy 70 lat

Zofia Kuziora

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się

dnia 08.05.2020r. o godz. 12:00

  w Kościele Parafialnym w Rozwadowie 

Zmarła pochowana zostanie do grobu w kwaterze H/5/24

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż dnia 29.04.2020r.

zmarła przeżywszy 96 lat

Wanda Woźniacka

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się

dnia 02.05.2020r. o godz. 14:00

                                                                w Kościele Parafialnym w Rozwadowie

 

Zmarła pochowana zostanie do grobu w kwaterze B/26/1

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż dnia 19.04.2020r.

zmarła przeżywszy 82 lata

Kazimiera Małysa

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się

dnia 22.04.2020 o godz. 15:00

 

Zmarła pochowana zostanie do grobu w kwaterze F/19/19

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż dnia 12.04.2020r.

zmarła przeżywszy 70 lata

Urszula Drozd

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się

dnia 15.04.2020 o godz. 12:00

 

Zmarła pochowana zostanie do grobu w kwaterze I/2/6

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż dnia 05.04.2020r.

zmarła przeżywszy 84 lata

Zofia Łączek

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się

dnia 08.04.2020 o godz. 13:00

 

Zmarła pochowana zostanie do grobu w kwaterze H/3/8

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż

zmarł przeżywszy 68 lat

Adam Zięba

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się

dnia 07.04.2020 o godz. 13:00

 

Zmarły pochowany zostanie do grobu w kwaterze C/22/12

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż dnia 23.05.2020r.

zmarła przeżywszy 89 lat

Zenobia Jeniec

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się

dnia 26.05.2020r. o godz. 14:00

  w Kościele Parafialnym  w Rozwadowie

        Zmarła pochowana zostanie do grobu H/10/4

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż dnia 12.05.2020r.

zmarła przeżywszy 86 lat

Krystyna Kuligowska

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się

dnia 15.05.2020r. o godz. 14:00

  w Klasztorze O.O. Kapucynów w Rozwadowie

        Zmarła pochowana zostanie do grobu B/A/1

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż dnia 10.05.2020r.

zmarł przeżywszy 77 lat

Mieczysław Pączek

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się

dnia 12.05.2020r. o godz. 13:30

  w Klasztorze O.O. Kapucynów w Rozwadowie

        Zmarły pochowany zostanie do grobu F/4/13

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż dnia 02.05.2020r.

zmarła przeżywszy 73 lata

Teresa Rakowska

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się

dnia 08.05.2020r. o godz. 14:00

  w Kościele Parafialnym w Rozwadowie 

        Zmarła pochowania zostanie do grobu C/2/19

 

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż dnia 30.04.2020r.

zmarła przeżywszy 70 lat

Zofia Kuziora

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się

dnia 08.05.2020r. o godz. 12:00

  w Kościele Parafialnym w Rozwadowie 

Zmarła pochowana zostanie do grobu w kwaterze H/5/24

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż dnia 29.04.2020r.

zmarła przeżywszy 96 lat

Wanda Woźniacka

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się

dnia 02.05.2020r. o godz. 14:00

                                                                w Kościele Parafialnym w Rozwadowie

 

Zmarła pochowana zostanie do grobu w kwaterze B/26/1

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż dnia 19.04.2020r.

zmarła przeżywszy 82 lata

Kazimiera Małysa

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się

dnia 22.04.2020 o godz. 15:00

 

Zmarła pochowana zostanie do grobu w kwaterze F/19/19

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż dnia 12.04.2020r.

zmarła przeżywszy 70 lata

Urszula Drozd

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się

dnia 15.04.2020 o godz. 12:00

 

Zmarła pochowana zostanie do grobu w kwaterze I/2/6

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż dnia 05.04.2020r.

zmarła przeżywszy 84 lata

Zofia Łączek

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się

dnia 08.04.2020 o godz. 13:00

 

Zmarła pochowana zostanie do grobu w kwaterze H/3/8

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż

zmarł przeżywszy 68 lat

Adam Zięba

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się

dnia 07.04.2020 o godz. 13:00

 

Zmarły pochowany zostanie do grobu w kwaterze C/22/12