Cmentarz parafialny w Rozwadowie

Zakład pogrzebowy OLIMP jest administratorem cmentarza parafialnego w Rozwadowie.

Więcej informacji pod nr tel. +48 691 559 168

Odeszli od nas …

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż dnia 29.11.2022 r.

zmarła w wieku 72 lat

Elżbieta

Partyka

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się

dnia 3.12.2022 r. o godz. 11:00

w Klasztorze Kapucynów w Rozwadowie

Zmarła pochowana zostanie do grobu D /13/65

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż dnia 24.11.2022 r.

zmarł w wieku 36 lat

Grzegorz

Pawłowski

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się

dnia 3.12.2022 r. o godz. 13:00

w Klasztorze Kapucynów w Rozwadowie

Zmarły pochowany zostanie do grobu D /6 /66

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż dnia 26.11.2022 r.

zmarła w wieku 94 lat

Janina

Dołowy

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się

dnia 29.11.2022 r. o godz. 10:00

w Kościele Parafialnym w Rozwadowie

Zmarła pochowana zostanie do grobu H /4/7

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż dnia 25.11.2022 r.

zmarła w wieku 85 lat

Danuta

Stach

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się

dnia 28.11.2022 r. o godz. 11:00

w Klasztorze Braci Kapucynów w Rozwadowie

Zmarła pochowana zostanie do grobu G /5 /3

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż dnia 31.10.2022 r.

zmarł w wieku 44 lat

Artur

Ryczko

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się

dnia 26.11.2022 r. o godz. 13:00

w Klasztorze Braci Kapucynów w Rozwadowie

Zmarły  pochowany  zostanie do grobu H/8/16

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż dnia 23.11.2022 r.

zmarła w wieku 78  lat

Alicja

Karnat

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się

dnia 26.11.2022 r. o godz. 11:00

w Kościele Parafialnym  w Rozwadowie

Zmarła  pochowana  zostanie do grobu  B  /R / 24

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż dnia 11.11.2022 r.

zmarł w wieku 65  lat

Marek

Kasprowicz

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się

dnia 22.11.2022 r. o godz. 12:00

w Klasztorze Braci Kapucynów w Rozwadowie

Zmarły  pochowany  zostanie do grobu B /A /34

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż dnia 18.11.2022 r.

zmarł w wieku 65  lat

Kazimierz

Komoś

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się

dnia 22.11.2022 r. o godz. 14:00

w Kościele Parafialnym w Rozwadowie

Zmarły  pochowany  zostanie do grobu B /10 /5

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż dnia 12.10.2022 r.

zmarł w wieku 68  lat

Zbigniew

Marszałek

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się

dnia 15.10.2022 r. o godz. 11:00

w Klasztorze Braci Kapucynów w Rozwadowie

Zmarły  pochowany  zostanie do grobu  I /2 /23

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż dnia 28.09.2022 r.

zmarł w wieku 90  lat

Józef

Zych

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się

dnia 1.10.2022 r. o godz. 11:30

w Klasztorze Braci Kapucynów w Rozwadowie

Zmarły  pochowany  zostanie do grobu  D  /15 / 30

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż dnia 29.11.2022 r.

zmarła w wieku 72 lat

Elżbieta

Partyka

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się

dnia 3.12.2022 r. o godz. 11:00

w Klasztorze Kapucynów w Rozwadowie

Zmarła pochowana zostanie do grobu D /13/65

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż dnia 24.11.2022 r.

zmarł w wieku 36 lat

Grzegorz

Pawłowski

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się

dnia 3.12.2022 r. o godz. 13:00

w Klasztorze Kapucynów w Rozwadowie

Zmarły pochowany zostanie do grobu D /6 /66

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż dnia 26.11.2022 r.

zmarła w wieku 94 lat

Janina

Dołowy

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się

dnia 29.11.2022 r. o godz. 10:00

w Kościele Parafialnym w Rozwadowie

Zmarła pochowana zostanie do grobu H /4/7

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż dnia 25.11.2022 r.

zmarła w wieku 85 lat

Danuta

Stach

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się

dnia 28.11.2022 r. o godz. 11:00

w Klasztorze Braci Kapucynów w Rozwadowie

Zmarła pochowana zostanie do grobu G /5 /3

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż dnia 31.10.2022 r.

zmarł w wieku 44 lat

Artur

Ryczko

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się

dnia 26.11.2022 r. o godz. 13:00

w Klasztorze Braci Kapucynów w Rozwadowie

Zmarły  pochowany  zostanie do grobu H/8/16

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż dnia 23.11.2022 r.

zmarła w wieku 78  lat

Alicja

Karnat

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się

dnia 26.11.2022 r. o godz. 11:00

w Kościele Parafialnym  w Rozwadowie

Zmarła  pochowana  zostanie do grobu  B  /R / 24

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż dnia 11.11.2022 r.

zmarł w wieku 65  lat

Marek

Kasprowicz

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się

dnia 22.11.2022 r. o godz. 12:00

w Klasztorze Braci Kapucynów w Rozwadowie

Zmarły  pochowany  zostanie do grobu B /A /34

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż dnia 18.11.2022 r.

zmarł w wieku 65  lat

Kazimierz

Komoś

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się

dnia 22.11.2022 r. o godz. 14:00

w Kościele Parafialnym w Rozwadowie

Zmarły  pochowany  zostanie do grobu B /10 /5

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż dnia 12.10.2022 r.

zmarł w wieku 68  lat

Zbigniew

Marszałek

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się

dnia 15.10.2022 r. o godz. 11:00

w Klasztorze Braci Kapucynów w Rozwadowie

Zmarły  pochowany  zostanie do grobu  I /2 /23

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż dnia 28.09.2022 r.

zmarł w wieku 90  lat

Józef

Zych

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się

dnia 1.10.2022 r. o godz. 11:30

w Klasztorze Braci Kapucynów w Rozwadowie

Zmarły  pochowany  zostanie do grobu  D  /15 / 30