Cmentarz parafialny w Rozwadowie

Zakład pogrzebowy OLIMP jest administratorem cmentarza parafialnego w Rozwadowie.

Więcej informacji pod nr tel. +48 691 559 168

Odeszli od nas …

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż dnia 16.09.2021 r.

zmarł  przeżywszy 72 lata

Władysław

Głuc

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się

dnia 18.09.2021r. o godz. 12:00

         w Kościele Parafialnym w Rozwadowie

        Zmarły pochowany zostanie do grobu F /12 /12

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż dnia 14.09.2021 r.

zmarła  przeżywszy 86 lat

Stanisława

Kiełbowicz

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się

dnia 18.09.2021r. o godz. 11:00

         w Klasztorze O.O. Kapucynów w Rozwadowie

        Zmarła pochowana zostanie do grobu F /19 /20

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż dnia 11.09.2021 r.

zmarł przeżywszy 50 lat

Piotr

Gawryś

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się

dnia 15.09.2021r. o godz. 12:00

         w Klasztorze O.O. Kapucynów w Rozwadowie

        Zmarły pochowany zostanie do grobu H /10/10

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż dnia 08.09.2021 r.

zmarła przeżywszy 77 lat

Alicja

Warchoł-Kornecka

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się

dnia 11.09.2021r. o godz. 14:00

         w Kościele Parafialnym w Rozwadowie

        Zmarła pochowana zostanie do grobu C/5/19

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż dnia 05.09.2021 r.

zmarła przeżywszy 76 lat

Barbara

Ścieżka z d. Kozdra

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się

dnia 09.09.2021r. o godz. 11:00

         w Klasztorze O.O. Kapucynów w Rozwadowie

        Zmarły pochowany zostanie do grobu H /13/16

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż dnia 22.08.2021 r.

zmarł przeżywszy 73 lat

Jerzy

Machaj

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się

dnia 02.09.2021r. o godz. 14:00

         w Kościele Parafialnym w Rozwadowie

        Zmarły pochowany zostanie do grobu F/C/19

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż dnia 16.08.2021 r.

zmarła przeżywszy 85 lat

Janina

Jarosz

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się

dnia 20.08.2021r. o godz. 10:30

         w Klasztorze O.O. Kapucynów w Rozwadowie

        Zmarły pochowany zostanie do grobu I /3/7

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż dnia 16.08.2021 r.

zmarła przeżywszy 84 lata

Janina

Portka

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się

dnia 19.08.2021r. o godz. 11:00

         w Kościele Parafialnym w Rozwadowie

        Zmarły pochowany zostanie do grobu   D/7/32

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż dnia 31.07.2021 r.

zmarł przeżywszy 49 lat

Jerzy

Środek

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się

dnia 06.08.2021r. o godz. 12:30

         w Kościele Parafialnym w Rozwadowie

        Zmarły pochowany zostanie do grobu G/18/12

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż dnia 23.07.2021 r.

zmarł przeżywszy 67 lat

Tomasz

Dziura

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się

dnia 26.07.2021r. o godz. 14:00

         w Kościele Parafialnym w Rozwadowie

        Zmarły pochowany zostanie do grobu F/12/13

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż dnia 16.09.2021 r.

zmarł  przeżywszy 72 lata

Władysław

Głuc

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się

dnia 18.09.2021r. o godz. 12:00

         w Kościele Parafialnym w Rozwadowie

        Zmarły pochowany zostanie do grobu F /12 /12

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż dnia 14.09.2021 r.

zmarła  przeżywszy 86 lat

Stanisława

Kiełbowicz

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się

dnia 18.09.2021r. o godz. 11:00

         w Klasztorze O.O. Kapucynów w Rozwadowie

        Zmarła pochowana zostanie do grobu F /19 /20

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż dnia 11.09.2021 r.

zmarł przeżywszy 50 lat

Piotr

Gawryś

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się

dnia 15.09.2021r. o godz. 12:00

         w Klasztorze O.O. Kapucynów w Rozwadowie

        Zmarły pochowany zostanie do grobu H /10/10

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż dnia 08.09.2021 r.

zmarła przeżywszy 77 lat

Alicja

Warchoł-Kornecka

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się

dnia 11.09.2021r. o godz. 14:00

         w Kościele Parafialnym w Rozwadowie

        Zmarła pochowana zostanie do grobu C/5/19

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż dnia 05.09.2021 r.

zmarła przeżywszy 76 lat

Barbara

Ścieżka z d. Kozdra

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się

dnia 09.09.2021r. o godz. 11:00

         w Klasztorze O.O. Kapucynów w Rozwadowie

        Zmarły pochowany zostanie do grobu H /13/16

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż dnia 22.08.2021 r.

zmarł przeżywszy 73 lat

Jerzy

Machaj

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się

dnia 02.09.2021r. o godz. 14:00

         w Kościele Parafialnym w Rozwadowie

        Zmarły pochowany zostanie do grobu F/C/19

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż dnia 16.08.2021 r.

zmarła przeżywszy 85 lat

Janina

Jarosz

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się

dnia 20.08.2021r. o godz. 10:30

         w Klasztorze O.O. Kapucynów w Rozwadowie

        Zmarły pochowany zostanie do grobu I /3/7

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż dnia 16.08.2021 r.

zmarła przeżywszy 84 lata

Janina

Portka

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się

dnia 19.08.2021r. o godz. 11:00

         w Kościele Parafialnym w Rozwadowie

        Zmarły pochowany zostanie do grobu   D/7/32

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż dnia 31.07.2021 r.

zmarł przeżywszy 49 lat

Jerzy

Środek

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się

dnia 06.08.2021r. o godz. 12:30

         w Kościele Parafialnym w Rozwadowie

        Zmarły pochowany zostanie do grobu G/18/12

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż dnia 23.07.2021 r.

zmarł przeżywszy 67 lat

Tomasz

Dziura

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się

dnia 26.07.2021r. o godz. 14:00

         w Kościele Parafialnym w Rozwadowie

        Zmarły pochowany zostanie do grobu F/12/13