Cmentarz parafialny w Rozwadowie

Zakład pogrzebowy OLIMP jest administratorem cmentarza parafialnego w Rozwadowie.

Więcej informacji pod nr tel. +48 691 559 168

Odeszli od nas …

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż dnia .13.09.2020

zmarła przeżywszy 92 lata

Genowefa Stanisławska

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się

dnia 16.09.2020r. o godz. 15:00

         w Klasztorze O.O. Kapucynów w Rozwadowie 

        Zmarła  pochowana  zostanie do grobu H/14/30

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż dnia .29.08.2020

zmarła

Jadwiga Tarnawska

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się

dnia 1.09.2020r. o godz. 13:00

         w Klasztorze O.O. Kapucynów w Rozwadowie 

        Zmarła  pochowana  zostanie do grobu B/21/10

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż dnia .07.08.2020

zmarła  przeżywszy  64 lata

Lucyna Sowa

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się

dnia 13.08.2020r. o godz. 12:00

         w Klasztorze O.O. Kapucynów w Rozwadowie 

        Zmarła  pochowana  zostanie do grobu I/1/12

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż dnia 10.08.2020r.

zmarł przeżywszy 54  lata

Stanisław Herdzik

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się

dnia 12.08.2020r. o godz. 12:00

  w Kościele Parafialnym w Rozwadowie 

        Zmarły pochowany zostanie do grobu D/2/43

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż dnia 25.07.2020r.

zmarł  przeżywszy  80 lat

Kazimierz Koźlak

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się

dnia 28.07.2020r. o godz. 12:00

  w Kościele parafialnym w Rozwadowie

        Zmarły  pochowany  zostanie do grobu  B /27 /6

 

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż dnia 17.07.2020r.

  przeżywszy  55  lat zmarł

Henryk Gębala

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się

dnia 22.07.2020r. o godz. 10:30

         w Klasztorze O.O. Kapucynów w Rozwadowie

        Zmarły  pochowany  zostanie do grobu G/11/5

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż dnia 12.07.2020r.

zmarła  przeżywszy  82 lata

Maria Ujda

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się

dnia 15.07.2020r. o godz. 13:30

         w Klasztorze O.O. Kapucynów w Rozwadowie 

        Zmarła  pochowana  zostanie do grobu G/C/30

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż dnia 10.07.2020r.

zmarła  przeżywszy  85 lat

Zofia Zabawa

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się

dnia 15.07.2020r. o godz. 12:30

  w Kościele parafialnym w Rozwadowie

        Zmarła  pochowana  zostanie do grobu F/4/2

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż dnia 05.07.2020r.

zmarł  przeżywszy  93 lata

Kazimierz Strzelec

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się

dnia 07.07.2020r. o godz. 11:00

  w Kościele parafialnym w Rozwadowie

        Zmarły  pochowany  zostanie do grobu F/7/6

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż dnia 30.05.2020r.

zmarł  przeżywszy  69 lat

Tadeusz Pamuła

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się

dnia 04.06.2020r. o godz. 12:30

  w Klasztorze O.O Kapucynów w Rozwadowie

        Zmarły  pochowany  zostanie do grobu H/1/1

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż dnia .13.09.2020

zmarła przeżywszy 92 lata

Genowefa Stanisławska

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się

dnia 16.09.2020r. o godz. 15:00

         w Klasztorze O.O. Kapucynów w Rozwadowie 

        Zmarła  pochowana  zostanie do grobu H/14/30

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż dnia .29.08.2020

zmarła

Jadwiga Tarnawska

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się

dnia 1.09.2020r. o godz. 13:00

         w Klasztorze O.O. Kapucynów w Rozwadowie 

        Zmarła  pochowana  zostanie do grobu B/21/10

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż dnia .07.08.2020

zmarła  przeżywszy  64 lata

Lucyna Sowa

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się

dnia 13.08.2020r. o godz. 12:00

         w Klasztorze O.O. Kapucynów w Rozwadowie 

        Zmarła  pochowana  zostanie do grobu I/1/12

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż dnia 10.08.2020r.

zmarł przeżywszy 54  lata

Stanisław Herdzik

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się

dnia 12.08.2020r. o godz. 12:00

  w Kościele Parafialnym w Rozwadowie 

        Zmarły pochowany zostanie do grobu D/2/43

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż dnia 25.07.2020r.

zmarł  przeżywszy  80 lat

Kazimierz Koźlak

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się

dnia 28.07.2020r. o godz. 12:00

  w Kościele parafialnym w Rozwadowie

        Zmarły  pochowany  zostanie do grobu  B /27 /6

 

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż dnia 17.07.2020r.

  przeżywszy  55  lat zmarł

Henryk Gębala

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się

dnia 22.07.2020r. o godz. 10:30

         w Klasztorze O.O. Kapucynów w Rozwadowie

        Zmarły  pochowany  zostanie do grobu G/11/5

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż dnia 12.07.2020r.

zmarła  przeżywszy  82 lata

Maria Ujda

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się

dnia 15.07.2020r. o godz. 13:30

         w Klasztorze O.O. Kapucynów w Rozwadowie 

        Zmarła  pochowana  zostanie do grobu G/C/30

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż dnia 10.07.2020r.

zmarła  przeżywszy  85 lat

Zofia Zabawa

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się

dnia 15.07.2020r. o godz. 12:30

  w Kościele parafialnym w Rozwadowie

        Zmarła  pochowana  zostanie do grobu F/4/2

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż dnia 05.07.2020r.

zmarł  przeżywszy  93 lata

Kazimierz Strzelec

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się

dnia 07.07.2020r. o godz. 11:00

  w Kościele parafialnym w Rozwadowie

        Zmarły  pochowany  zostanie do grobu F/7/6

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż dnia 30.05.2020r.

zmarł  przeżywszy  69 lat

Tadeusz Pamuła

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się

dnia 04.06.2020r. o godz. 12:30

  w Klasztorze O.O Kapucynów w Rozwadowie

        Zmarły  pochowany  zostanie do grobu H/1/1