Jan Paleń

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż dnia 27.01.2022 r. zmarł przeżywszy 84  lata Jan Paleń Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się dnia 31.01.2022 r. o godz. 10:30          w  Klasztorze Braci Kapucynów w Rozwadowie         Zmarły  pochowany zostanie do grobu H/15/26