Tadeusz Pamuła

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż dnia 30.05.2020r. zmarł  przeżywszy  69 lat Tadeusz Pamuła Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się dnia 04.06.2020r. o godz. 12:30   w Klasztorze O.O Kapucynów w Rozwadowie         Zmarły  pochowany  zostanie do grobu H/1/1